Dužina tracka: 24,5 km
Najniža tačka tracka: 933 mnv
Najviša tačka tracka: 2086 mnv
Ukupno savladan uspon: 1345 m
Ukupno savladan silazak: 1342 m
Prosječan nagib: 10,9°
Kondicijska težina: 8/10
Tehnička težina: 4/10
Broj izvora pitke vode: 3
Trajanje uspona 8-10 sati

Pristup iz Sarajeva automobilom je asfaltnim putem preko Trnova do sela Turovi. Na početku ide se šumskim putem do planinarskog doma Treskavica. Istim putem do doma se može doći terenskim vozilom. Od doma staza ide kroz šumu do Velikog jezera. Dalje track-om i markom ići kroz kleku do Platnog jezera, pa sve do grebena koji vodi na vrh. Track i staza ne prolaze pored Bijelog jezera koje se vidi sa jednog dijela staze. Od vrha postoji markacija prema Velikom jezeru koju track nakratko napušta kod uspona na vrh Đevigrad (2034 mnv). Izvori pitke vode nalaze se kod pl.doma Treskavac i na više mjesta u šumi prema Velikom jezeru.

NAPOMENA: NA CIJELOJ TRESKAVICI IMA MINA I NEEKSPLODIRANIH UBOJITIH SREDSTAVA. KRETANJE JE NA VLASTITU ODGOVORNOST I PREPORUČUJE SE SLIJEĐENJE MARKACIJE, TRACK-A, A PO MOGUĆNOSTI I VODIČA. POSEBAN OPREZ SAVJETUJE SE KOD USPONA NA VRH ĐEVIGRAD JER TRACK NAPUŠTA MARKACIJU.

MAPA: MALA-CABA-DJEVIGRAD-2