Naziv staze: Staza Orlovac
Dužina staze (km): 23.2
Uspon (m): 509
Teren: asfalt, makadam
Područje: Mostar
Ocijena: 3

Jedno od brda koje okružuju Mostar jeste i Orlovac koje se usidrilo jugoistočno od Mostara. Razdvaja mostarsku kotlinu od Mostarskog blata