Dužina tracka: 3,7 km
Najniža tačka tracka: 1476 mnv
Najviša tačka tracka: 1964 mnv
Ukupno savladan uspon: 498 m
Ukupno savladan silazak: 88 m
Prosječan nagib: 20,2°
Kondicijska težina: 3/10
Tehnička težina: 4/10
Broj izvora pitke vode: 1
Trajanje uspona 1,5-2,5 sata

Download