Naziv staze: Slana Banja
Dužina staze: 16km (2km x 8 laps)
Visinska razlika: 600m

Download

Kategorija: II
Trasa: Panonika-Slana Banja-Gradina-Trnovac-Slana Banja-Panonika (8 ponavljanja sa izmjenom rotacije)