Dužina tracka: 15,5 km
Najniža tačka tracka: 750 mnv
Najviša tačka tracka: 1533 mnv
Ukupno savladan uspon: 948 m
Ukupno savladan silazak: 950 m
Prosječan nagib: 11,8°
Kondicijska težina: 5/10
Tehnička težina: 2/10
Broj izvora pitke vode:3
Trajanje uspona 4-5,5 sati

Download

Pristup iz Sarajeva automobilom je asfaltnim putem preko Pionirske doline do Nahoreva. U ljetnim uslovima autom je moguće prići znatno bliže makadamskim putem. Dalje ići markom i trackom do vrha. Ispod vrha se nalazi planinarski dom „Bukovik“, a od njega staza vodi do vodopada Skakavac. Od Skakavca track vodi stazom nazad u Nahorevo. Izvori pitke vode nalaze se u Nahorevu, kod doma i kod ulaza na stazu prema vodopadu. Na tracku je obilježeno skretanje prema nalazištu stećaka.