Naziv staze: Lovački dom
Dužina staze: 33km
Visinska razlika: 1400m

Download

Trasa: Pecara 2-Dedino Brdo-Gradovrh-raskrsnica Tetima-Jurišići-Dokanj-Lovački dom i nazad

Kategorija: III