Naziv staze: Humski bedem
Dužina staze (km): 6.4
Uspon (m): 375
Teren: Asfalt
Područje: Mostar
Ocijena: 4

Južnim bedem Mostara opasan je brdom Hum s kojeg se možda i najbolje vidi duša i ljepota Mostara. Nadvisuje Stari Grad i Stari most i s njega pogled doseže u dubinu zapadne i južne Hercegovine te se oko njega ocrtavaju kamene gromada u cijelom svom radijusu. Sa sjevera se uzdižu planine Prenj i Čvrsnice sa istoka Velež a na jug pogled puca do Biokova koje se izdiže nad Makarskom rivijerom.